Styrelse

Styrelsen för Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening.     
Ordförande
Christer Larsson (AIF)

Kassör 

Magnus Tränk (AIF)  

Ledamot

Magnus Lohman (AIF)  

Ledamot

Lasse Larsson (SPF Hjorten)  

Suppleant

Jens Hummel  
Suppleant  Fredrik Sjolid