Styrelse

Styrelsen för Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening.     
Ordförande
Jens Hummel (AIF)

Kassör 

Tanja Jamot (AIF)  

Ledamot

Henrik Oscott (AIF)  

Ledamot

Lars-Erik Larsson (SPF Hjorten)  

Ledamot

Daniel Svensson (AIF)