Styrelse

Styrelsen för Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening.     
Ordförande
Malin Östbye (AIF)

Kassör 

Marli Svensson(AIF)  

Sekreterare

Lennart Carlsson  

Ledamot

Lasse Larsson (SPF Hjorten)  

 Ledamot

Vakant  
Suppleant  Mikael Liljeqvist (ABK)  

Suppleant

Vakant