Hindås Gymnastikförening

Hindås Gymnastikförening börjar under hösten att träna Parkour/Freerunning i Gymnastikens Hus. 

Hemsida: www.hindasgymnastik.se
E-post:     ordf@hindasgymnastik.se