Egentillverkad övrig utrustning

         
         
  Tränarplattform   Redskapssteg    
         
         
         
  Vajervaddering   Kantskoning  
         
       
         
  Fotmagnesiabehållare      
 

Ovanstående utrustning är egentillverkad och kan i viss mån tillverkas på beställning. Tag i så fall kontakt med vår materialförvaltare.