Nytt hjulupphjälpmedel

   
     
  Hjulupphjälpmedel  

Alingsås 2013-07-05

Skumcylindern vrids i position när gymnasten vippar och ser till att denna har rätt avstånd till stången, se video.