Nyheter

   

Har er förening nyheter som berör verksamheten i Gymnastikens Hus? Ni kanske anordnar tävling eller läger i våra lokaler. Anordnar ni någon större tävling i andra lokaler i Alingsås kan vi också göra reklam för ert evenemang på Gymnastikens Hus hemsida.

Hör i så fall av er till nyhetsredaktören och skicka med er text och gärna en bild.