Gymnastikhall 2

   
     
  Översikt över Gymnastikhall 2 med skolredskap och logimöjlighet  


Gymnastikhall 2 är utrustad med motions- och skolgymnastikredskap. Det finns också möjlighet att utöva bollsporter som bordtennis, badminton, volleyboll, basket, innebandy, short mat bowls och minitennis. Hallen med sitt parkettgolv är även lämpad för dans och har musikanläggning med anslutning för mikrofon. Vid gymnastiktävling eller gymnastikläger är det möjligt att använda ett 12x12 m rullbart friståendegolv samt herrbarr och bygelhäst. Hallen används ofta för övernattning vid läger och ligger i direkt anslutning till cafeterian.

 

Motionsgymnastik Bollspel Förråd
Step-brädor (AGF) Bordtennis (6 bord) Allmän utrustning förvaras i
Liggunderlag (AGF) Badminton (2 banor) olåst förråd
Tunnmattor Volleyboll  
  Basket Skolförråd
Skolgymnastik Innebandy Skolor förvarar egen utrustning i
Bomställningar Short mat bowls (Alingsås låst förråd
Bomräck Bowls Club)  
Lodlinor Minitennis Tävlingsgymnastik
Plintar   Rullbart friståendegolv, 12x12 m
Bockar Dans Herrbarr
Satsbrädor Parkettgolv Bygelhäst
Ribbstolar    
Gymnastikbänkar Media Logi
Tjockmattor Musikanläggning med anslutning Hallen kan användas för logi
Tunnmattor för mikrofon vid lägerverksamhet
  Trådlöst nätverk