Kvinnlig Artistisk Gymnastik

     
         
  Pegasus, Yurchenko-skydd, skumpegasus och satsbrädor   Dambarr  
         
     
         
  Dambarr över nedslagsgrop   Övningsräck med rullar  
         
       
         
  Bommar och bombreddare   Golv- och skumbommar  
         
     
         
  Friståendegolv med spegelvägg   Redskapsuppställning för Kvinnlig Artistisk Gymnastik  

 

Hopp Bom
Pegasus (LEG) Tävlingsbom (Spieth)
Satsbrädor (AAI Stratum), 2 st Träningsbom (Spieth)
Yurchenkoskydd (Taishan) Gropbom med överhäng (Spieth)
Skumpegasus (J&F) Golvbommar
  Bombreddare (Spieth)
Dambarr  
Dambarr (Spieth) Fristående
Dambarr över grop (GES) med Friståendegolv (Taishan)
möjlighet till enbart hög holme Spegelvägg (12,5 m) 
Övningsräck med rullar  
Kipprulle Övrigt
Kippgunga Voltgolv (Eurogym) till nedslagsbädd
  (Eurogym) och grop
  Nedsänkt trampolin i grop (Eurotramp)
  Kraschmattor (Taishan)
  Holmevaddering (J&F) 

Har ni frågor kring redskap och utrustning besvaras dessa av vår materialförvaltare.