Kvinnlig Artistisk Gymnastik

     
         
  Pegasus, Yurchenko-skydd, skumpegasus och satsbrädor   Dambarr  
         
     
         
  Dambarr över nedslagsgrop   Övningsräck med rullar  
         
       
         
  Bommar och bombreddare   Golv- och skumbommar  
         
     
         
  Friståendegolv med spegelvägg   Redskapsuppställning för Kvinnlig Artistisk Gymnastik  

 

Hopp Bom
Pegasus (Spieth Ergojet Rio) Tävlingsbom (Spieth Soft Touch)
Satsbrädor (Spieth), 2 mjuka, 2 hårda Tävlingsbom (Spieth Barcelona)
T-Trainer (Tumbl Trak) Tävlingsbom (Janssen-Fritsen)
Yurchenkoskydd (Taishan) Träningsbom med gasfjäder (Spieth Club)
Skumpegasus (Tumbl Trak) Träningsbom (Spieth)
  Golvbommar
Dambarr Bomskydd (Spieth och Gym
Dambarr (Spieth Dortmund) Bombreddare (Spieth)
Dambarr över grop (Spieth Kombi)  
med möjlighet till enbart hög holme Fristående
Höj-/sänkbart räck (Spieth Club) Friståendegolv (Spieth Moscow)
med holme och stång med rulle Spegelvägg (12,5 m) 
Kipprulle Uppvärmingsgolv 14x10 m (Taishan)
Kippgunga  
  Övrigt
  Voltgolv (Eurogym) till nedslagsbädd
  och grop
  Nedsänkt trampolin i grop (Eurotramp)
  Kraschmattor (Taishan)
  Holmevaddering (J&F) 

Har ni frågor kring redskap och utrustning besvaras dessa av vår materialförvaltare.