Gymnastikhall 1

     
         
  Översiktsbild över Gymnastikhall 1   Redskapsuppställning i Gymnastikhall 1  

Gymnastikhall 1 är 826 kvm stor och har en 2 m djup öppen skumgrop på 103 kvm.

Redskap
Dambarr, herrbarr, ringar och räck finns i två uppsättningar med ett redskap på golv och ett över eller i anslutning till gropen. Det finns två bommar på full höjd, en framtagbar överhängande gropbom och ett antal golvbommar. Förutom bygelhästen finns golvbygelhäst, bygelbräda, svampar med mera. För hopp finns både pegasus och skumpegasus som kan användas på golv eller till gropen. Voltgolvet kan användas till nedslagsmatta eller grop.

Välj i vänstermenyn för att se en redskapslista för respektive disciplin. Hallen är till största del utrustad med redskap från Spieth. Övriga leverantörer är Taishan, Janssen-Fritsen (JF), Lindén Equipment for Gymnastics (LEG), GES, Eurotramp, American Athletic (AAI), Eurogym, ContinentalTumblTrak och Norbert's.

Har ni frågor kring redskap och utrustning besvaras dessa av vår materialförvaltare.

Kurs och läger
Mer information om hallen finns på Kurs- och lägersidan.

Ordningsregler
Förutom de generella uthyrningsvillkoren gäller specifika ordningsregler för Gymnastikhall 1. Dessa ordningsregler skall distribueras till alla ledare och det åligger ledaren att informera sina gymnaster och se till att reglerna efterlevs. Ordningsreglerna finns också anslagna i hallen i anslutning till entrédörren.

Städinstruktioner
För Gymnastikhall 1 gäller särskilda städinstruktioner. Dessa är även anslagna i hallen vid sidan av städskåpen.