Gymnastikhall 1 & 3

     
         
  Översiktsbild över Gymnastikhall 1   Redskapsuppställning i Gymnastikhall 1  

Gymnastikhall 1 är 826 kvm stor och har en 2 m djup öppen skumgrop på 103 kvm. Gymnastikhall 3 är 300 kvm stor och är utrustad med barnredskap.

Redskap
Tre dambarrar, två herrbarrar, två ringställningar och två räck finns på golv och en uppsättning över eller i anslutning till gropen. Det finns fem bommar på full höjd och ett antal golvbommar. Förutom senior- och juniorbygelhäst finns golvbygelhäst, bygelbräda, svampar med mera. För hopp finns två pegasusar och en skumpegasus som kan användas på golv eller till gropen. Voltgolvet kan användas till nedslagsmatta eller grop.

Välj i vänstermenyn för att se en redskapslista för respektive disciplin. Hallen är till övervägande del utrustad med redskap från Spieth. Övriga leverantörer är Taishan, Janssen-Fritsen (JF), Lindén Equipment for Gymnastics (LEG)Eurotramp, American Athletic (AAI), Eurogym, ContinentalTumblTrak och Norbert's.

Har ni frågor kring redskap och utrustning besvaras dessa av vår materialförvaltare.

Kurs och läger
Mer information om hallen finns på .

Ordningsregler
Förutom de generella uthyrningsvillkoren gäller specifika ordningsregler för Gymnastikhall 1. Dessa ordningsregler skall distribueras till alla ledare och det åligger ledaren att informera sina gymnaster och se till att reglerna efterlevs. Ordningsreglerna finns också anslagna i hallen i anslutning till entrédörren.

Städinstruktioner
För Gymnastikhall 1 gäller särskilda städinstruktioner. Dessa är även anslagna i hallen vid sidan av städskåpen.