Manlig Artistisk Gymnastik

         
         
  Friståendegolv med spegelvägg
  Pegasus, Yurchenko-skydd, skumpegasus och satsbrädor  
         
         
         
  Bygelhäst   Golvbygelhäst, svampar och bygelbräda  
         
         
         
  Ringställning med fasta och höj-/sänkbara ringar   Ringställning med dämpning och bungy-lons över nedslagsgrop  
         
         
         
  Herrbarr   Herrbarr vid nedslagsgrop    
         
         
         
  Räck   Räck över nedslagsgrop  
         
       
         
  Övningsräck med rullar   Redskapsuppställning för Manlig Artistisk Gymnastik  

 

Fristående Ringar Herrbarr
Friståendegolv (Spieth  Ringställning (Spieth) med Herrbarr (Spieth)
Moscow) fasta och höj-/sänkbara ringar Herrbarr vid grop (Spieth)
Spegelvägg (12,5 m)  Ringställning med dämpning Golvbarrar
Uppvärmingsgolv 14x10 m  över grop (Spieth)  
(Taishan) Elastano, bungy-lons (Gymnova) Räck
  50/50-lons Räck (Spieth)
Bygelhäst Korstränare Räck över grop (Spieth Stuttgart)
Bygelhäst (Spieth) Ringar till herrbarr Höj-/sänkbart räck (Spieth Club)
Juniorbygelhäst (Spieth) Handståendekoppar (lättare/ med stång och stång med rulle
Golvbygelhäst svårare) Kipprulle
Hästkropp på golv   Kippgunga
Svamp med bygel (Spieth) Hopp  
Svamp utan bygel (Spieth) Pegasus (Spieth Ergojet Rio) Övrigt
Svamplock med/utan bygel Pegasus (Spieth Club) Voltgolv (Eurogym) till ned-
Bygelbräda Skumpegasus (Tumbl Trak) slagsbädd (Eurogym) och grop
Kretsbock med byglar Satsbrädor (Spieth), 2 mjuka, Nedsänkt trampolin i
Kretstränare (hink) 2 hårda grop (Eurotramp)
Helikopterkretstränare   Yurchenkoskydd (Taishan) Kraschmattor (Taishan)
  T-Trainer (Tumbl Trak) Stång-/holmevaddering (J&F)

Har ni frågor kring redskap och utrustning besvaras dessa av vår materialförvaltare.