Lokaler

 

     
         
  Träningsredskap från 1880-talet   Skolgymnastiksal från 1950-talet  


För att se interiörbilder, utrustningsbilder och redskapsuppställning i Gymnastikens Hus lokaler, välj respektive lokal i vänstermenyn.