Framtidsvision

Gymnastikens Hus framtid

Verksamheten inom AIF Gymnastik har nått sådan omfattning och kvalitet att verksamheten måste utvecklas för att tillgodose framtida behov. Av denna anledning diskuteras nu en samverkan med Alingsås kommun. Målet är att tillsammans med kommunen utveckla Gymnastiken i Alingsås och en framtidsvision har därför tagits fram.
 
Lennart Carlsson
Projektledare