Timbokning

Prislista vid enstaka eller återkommande timbokning

Gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31

Taxa 1:  Priser för medlemsföreningar i Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening (inkl. 6 % moms).
Taxa 2:  Priser för ideella idrottsföreningar och idrottsförbund (inkl. 6 % moms).
Taxa 3:  Priser för skolor och övriga hyresgäster (inkl. 6 % moms).

Observera att Gymnastikens Hus förbehåller sig rätten att justera hyreskostnaden utan att hemsidan omedelbart uppdateras! Eventuella prisjusteringar tillhandahålles av kansliet och vid bokning. 

Anläggning/hall

Taxa 1 (kr/tim) Moms 6 %

Taxa 2 (kr/tim) Moms 6 %

Taxa 3 (kr/tim) Moms 6 %

Gymnastikhall 1:

40x20 m, 800 m2

Bokning av samträningstider sker i samråd med AIF Gymnastik.

300

400

500

Gymnastikhall 2:

22x18 m, 400 m2

 

275

300

350

Gymnastikhall 3:

20x15 m, 300 m2

Bokning av samträningstider sker i samråd med AIF Gymnastik.

 

250

275

295

Extra omklädningsrum

80

85

95

Klubbrum 1:

(Klubbrum 2 disponeras av AIF Gymnastik)

12 m2 8-10 platser per rum

150

160

170

Cafeteria/sammanträdesrum:

35 m2 30 platser

180

190

200

- " -

325 (3 tim)

360 (3 tim)

390 (3 tim)

- " -

Därefter 180 kr/tim