Timbokning

Prislista vid enstaka eller återkommande timbokning

Gäller från 2018-01-01

Taxa 1:  Priser för medlemsföreningar i Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening (inkl. 6 % moms).
Taxa 2:  Priser för ideella idrottsföreningar, skolor och idrottsförbund (inkl. 6 % moms).
Taxa 3:  Priser för övriga hyresgäster (inkl. 6 % moms).

Observera att Gymnastikens Hus förbehåller sig rätten att justera hyreskostnaden utan att hemsidan omedelbart uppdateras! Eventuella prisjusteringar tillhandahålles av kansliet och vid bokning. 

Anläggning/hall

Taxa 1 (kr/tim) Moms 6 %

Taxa 2 (kr/tim) Moms 6 %

Taxa 3 (kr/tim) Moms 6 %

Gymnastikhall 1:

40x20 m, 800 m2

Bokning av samträningstider sker i samråd med AIF Gymnastik.

270

315

330

Gymnastikhall 2:

22x18 m, 400 m2

 

240

265

280

Extra omklädningsrum

75

80

90

Boulehall: 6 boulebanor

 

 

180

 

200

 

210

 

 

Bågskyttehall: 6 bågskyttebanor

Disponeras av Alingsås Bågskytteklubb (ABK). Bokning av tider som ej nyttjas av ABK sker i samråd med ABK.

 

Klubbrum 1 och 2:

12 m2 8-10 platser per rum

140

150

160

Cafeteria/sammanträdesrum:

35 m2 30 platser

170

180

190

- " -

310 (3 tim)

340 (3 tim)

370 (3 tim)

- " -

Därefter 170 kr/tim